Općina Pakoštane

Proračuni

Proračun - 2020 - tekst.doc
Ispis Plana Proračuna 2020 - Opći Dio.xlsx
Ispis Plana Proračuna 2020 - Posebni Dio.xlsx
Plan Razvojnih Programa - 2020-2022.xlsx
Projekcija Plana Proračuna 2020-2022 - Opći dio.xlsx
Projekcija Plana Proračuna 2020-2022 - Posebni dio.xlsx
II izmjene i dopune Proračuna - 2019 - tekst.doc
II izmjene i dopune Proračuna - 2019 - Opći dio.xls
II izmjene i dopune Proračuna - 2019 - Posebni dio.xls
II izmjene plana razvojnih programa 2019-2021.xlsx
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.docx
IZVJEŠTA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE.docx
IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA.docx
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA.docx
Ispis izvršenja proračuna.xls
IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA.xlsx
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna..doc
Odluka o dugoročnom zaduživanju - Zagrebačka banka.pdf
Odluka o izmjeni odluke o izvršenju 2019.pdf
Izmjene i dopune proračuna 2019 - tekst.pdf
Ispis Rebalans I 2019 - Opći dio.pdf
Ispis Rebalans I 2019 - Posebni dio.pdf
Proračun - 2019 - tekst.pdf
Ispis Plana Proračuna Pozicija 2019 - Posebni dio.pdf
Ispis Projekcije 2019-2021 - posebni dio.pdf
Plan razvojnih-programa 2019-2021.xlsx
Odluka o izvršavanju Proračuna OP za 2019.pdf
Ispis Projekcije 2019-2021 opći dio.pdf
Odluka o financiranju političkih stranaka u 2019. godini.pdf
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2018. GODINI.pdf
IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2018. GODINI.pdf
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU.pdf
Izvršenje II Izmjena i dopune plana razvojnih programa 2018.xlsx
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2018. GODINI.pdf
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA 1.pdf
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PAKOŠTANE ZA 2018. GODINU.pdf
ISPIS IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE PAKOŠTANE ZA 2018. GODINU.xls
Financijski izvještaj Općine Pakoštane za 2018.xls
Ispis Rebalansa II - Posebni dio.pdf
Bilješke uz financijske izvještaje 2018.pdf
Rebalans II Proračuna 2 - 2018 - tekst.pdf
Ispis Rebalansa II - Opći Dio Prošireni Tip II.pdf
Ispis Plana Proračuna Opći Dio Tip II.pdf
II Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2018-2020.xlsx
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.pdf
IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.pdf
Ispis izvršenja proračuna.xls
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA.pdf
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE.pdf
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA 1.pdf
IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA.xlsx
Rebalans I Proračuna - 2018 - tekst.pdf
Izmjene i dopune proračuna 2018 - Posebni dio.pdf
Proračun - odluka o izvršenju 2018.pdf
Izmjene i dopune proračuna 2018 - Opći dio.pdf
2018 I. izmjene programa održavanja infrastrukture.pdf
Odluka - političke stranke - finaciranje u 2018.pdf
2018 program socijalne skrbi.pdf
2018 program sport.pdf
2018 program gradnje infrastrukture.pdf
Plan razvojnih programa 2018-2020.pdf
Projekcija proračuna 2018. - 2020. - Opći dio.pdf
Proračun 2018 - Opći dio.pdf
2018 program kultura.pdf
2018 program održavanja infrastrukture.pdf
Projekcija proračuna 2018. - 2020. - Posebni dio.pdf
Proračun 2018 - Posebni dio.pdf
Proračun 2018 - tekst.pdf
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.pdf
IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.pdf
Ispis izvršenja proračuna.xls
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA.pdf
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE.pdf
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA.pdf
IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2017.-2019..xlsx
Tablica bilješki uz bilancu 2017.pdf
Kopija Proračuna 31.12.2017.xls
Bilješke uz financijske izvještaje 2017.pdf
2017 II izmjene programa gradnje infrastrukture.pdf
2017 I izmjene programa socijalne skrbi.pdf
2017 II izmjene programa održavanja infrastrukture.pdf
2017 I izmjene programa održavanja infrastrukture.pdf
2017 I izmjene programa sport.pdf
2017 I izmjene programa kultura.pdf
II izmjene plana razvojnih programa 2017.-2019..pdf
II izmjene i dopune proračuna 2017 - Opći dio.pdf
I Izmjene i dopune proračuna 2017 - Opći dio.pdf
Rebalans I Proracuna - 2017 - tekst.pdf
Opći dio - Polugodišnji ispis 2017.pdf
Polugodišnji ispis 2017 - Ekonomska klasifikacija.pdf
Polugodišnji ispis 2017 - Programska klasifikacija.pdf
Izvještaj o zaduživanju do 30.06.2017..pdf
Izvještaj o danim jamstvima do 30.06.2017..pdf
II izmjene i dopune proračuna 2017 - Posebni dio.pdf
II izmjene i dopune proračuna 2017 - tekst.pdf
Izmjene i dopune proračuna 2017 - Posebni dio.pdf
I izmjene plana razvojnih programa 2017-2019.pdf
Polugodišnji obračun proračuna 2017.pdf
Polugodišnji ispis 2017 - Organizacijska klasifikacija.pdf
Polugodišnje izvršenje razvojnih programa 2017-2019.pdf
Izvještaj o proračunskoj zalihi 2017.pdf
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka od 30.06.2017.pdf
Projekcija 2017 - POSEBNI DIO.pdf
Proračun 2017 - OPĆI DIO.pdf
Proračun 2017 - tekst.pdf
Projekcija 2017 - Opći dio.pdf
Plan razvojnih-programa 2017-2019.pdf
Proračun 2017 - POSEBNI DIO.pdf
Opći dio - Obračun proračuna 2016.pdf
Posebni dio 2016 - Ekonomska klasifikacija.pdf
Godisnji obračun za 2016 - dopis.pdf
Izvješće - Proračunska zaliha 2016.pdf
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka 2016.pdf
Plan razvojnih programa - 2016-2018.pdf
Rebalans II proračuna 2016 - OPĆI DIO.pdf
Rebalans I Proračuna 2016 - TEKST.pdf
Rebalans II proračuna 2016 - posebni dio.pdf
PRORAČUN posebni dio 1 2016.pdf
Projekcija proračuna posebni dio 2016-2018.pdf
Plan razvojnih programa 2016-2018.pdf
Posebni dio 2016 - Organizacijska klasifikacija.pdf
Posebni dio 2016 - Programska klasifikacija.pdf
Izvještaj o zaduživanju 2016.pdf
Izvještaj o danim jamstvima.pdf
Realizacija plana razvojnih programa 2016-2018.pdf
Rebalans I Proračuna 2016 - TEKST.pdf
Rebalans I proračuna 2016 - POSEBNI DIO.pdf
Rebalans II proračuna 2016 - OPĆI DIO.pdf
PRORAČUN opći dio 1 2016.pdf
Proračun 2016 - tekst.pdf
PROJEKCIJA PRORAČUNA opći dio 2016-2018.pdf
Rebalans II Proračuna 2015 - Opći dio I.pdf
Rebalans II Proračuna - 2015 - tekst.pdf
Rebalans I Proračuna 2015 - posebni dio 2.pdf
Izvještaj o danim jamstvima 30.06.2015.pdf
Izvještaj o zaduživanju 30.06.2015.pdf
Realizacija do 30.06.2015 - Opći dio.pdf
Realizacija do 30.06.2015 - Organizacijska klasifikacija.pdf
Proračun 2015 opći dio.pdf
Proračun 2015 tekst.pdf
Rebalans I Proračuna - 2015 - tekst.pdf
REBALANS II PRORAČUNA 2015 - posebni dio 1.pdf
REBALANS I PRORAČUNA 2015 - Opći dio 2.pdf
Obrazloženje prihoda i primitaka 30.06.2015.pdf
Izvješće proračunskih zaliha 30.06.2015.pdf
Polugodišnji obračun do 30.06.15..pdf
Realizacija do 30.06.2015 - Ekonomska klasifikacija.pdf
Realizacija do 30.06.2015 - Programska klasifikacija.pdf
Proračun 2015 posebni dio.pdf
Proračun 2014 opći dio.pdf
Proračun 2014 tekst.pdf
Program 2014 sport.pdf
Program 2014 socijalna skrb.pdf
Program 2014 infrastruktura održavanje.pdf
Izvještaj proračuna za 2014.xls
Proračun 2014 posebni dio.pdf
Proracun 2014 izvršenje.pdf
Program 2014 kultura.pdf
Program 2014 infrastruktura gradnja.pdf
Program 2014 stranke.pdf
Proračun 2013 tekst.pdf
Poračun 2013 posebni dio.pdf
Proračun 2013 opći dio.pdf
Proračun 2012 posebni dio.pdf
Proračun 2012 tekst.pdf
Plan razvojnih programa kapitalni.pdf
Plan razvojnih programa tekući.pdf
Proračun 2012 opći dio.pdf
Program održavanja komomunalne infrastrukture 2012.pdf
Program infrastruktura 2012.pdf
Program Sport 2012.pdf
Program Kultura 2012.pdf
Program Socijalne skrbi 2012.pdf
Proračun Izvršenje 2012.pdf
Projekcija opći dio.pdf
Rebalans 2011 tekst.pdf
Opći rebalans 2011.pdf
Posebni Rebalans 2011.pdf
Proračun 2011 tekst.pdf
Proračun 2011 opći dio.pdf
Proračun 2011 posebni dio.pdf
Program infrastruktura 2011.pdf
Program održavanja komunalne infrastrukture 2011.pdf
Program - Sport.pdf
Program - Kultura.pdf
Program - Socijalne skrbi.pdf
Proračun 2010 Posebni dio.pdf
Proračun 2010 Opći dio.pdf
Izbornik
Nazovite nas
+385(0)23 381 060